OAK PremiumOak (Quercus robur)
Weight 730 (kg/m3)
Hardness 1360 Janka, lb
Humidity 8 ± 2 %
Thickness 21mm, 15mm
Length 1200-3000 mm, 600-1200 mm
Width 200 mm
180 mm
160 mm
140 mm
120 mm
Surface sanded
T&G 4 sides
Chamfer 4 sides (phases)

Prices for solid and tree-layer flooring boards EUR

Please let us know by e-mail about the project were you would like to see wooden floors and we will contact you to offer the best solution.

MANUFACTURING

Hardwax oiled, brown

Hardwax oiled, white

Hardwax oiled, natural

Lacquered, natural

Oak Premium

Oak Premium, 160mm, lacquered
Oak Premium, 160mm, lacquered
Oak Premium, 80mm, stained dark brown and lacquered
Oak Premium, 80mm, stained dark brown and lacquered
Oak Premium, 80mm, stained dark brown and lacquered
Oak Premium, 130mm, oiled gingery
Oak Premium, 130mm, oiled gingery
Oak Premium, 130mm, oiled gingery
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, 160mm, oiled dark brown
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
Oak Premium, oiled-vaxed, white
 


 
SIA Riga Parket ir noslēdzis 2016.gada 15. jūlijā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/130
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds