Production

Riga Parket masters are Professional carpenters with wide experience in floor installation that improve their skills on daily bases and use advanced tools and technologies.

Only a skilled craftsman’s hand will be able to give your floor a unique individuality, making your living room really cozy and comfortable.

Processing plant

Riga Parket Floor boards production
Riga Parket Floor boards brushing
Riga Parket Floor boards milling
Riga Parket Floor boards milling
Riga Parket Floor boards filling
Riga Parket Floor boards oiling
Riga Parket Floor boards oiling
Riga Parket Floor boards packaging
 


 
SIA Riga Parket ir noslēdzis 2016.gada 15. jūlijā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/130
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds